برترین تولید کننده گاردریل

  • بالاترین کیفیت
  • تولید گاردریل


پروژه های در دست اقدام :

1- تهیه گاردریل دو موج اداره کل راه و شهرسازی خراسان جنوبی پروژه محورهای سطح استان محور عشق آباد – پیر حاجات

2- تهیه گاردریل سه موج اداره کل راه و شهرسازی خراسان جنوبی پروژه محورهای سطح استان خراسان جنوبی

3- تهیه و نصب گاردریل دو موج پروژه نورآباد ممسنی – اداره کل راه و شهرسازی استان فارس